Coaching of Counseling

Coaching versterkt! Bij het coachen is de begeleiding gericht op het hier-en-nu en op de toekomst. De vraag is meer van praktische aard, die in tamelijk korte tijd is aan te pakken. Vanuit jouw wens iets te veranderen, gaan wij samen zoeken binnen jouw mogelijkheden.

Counseling verdiept! Bij counseling gaat het meer om het verleden en de achterliggende oorzaak van het probleem. De aanleiding is vaak lichamelijke klachten waardoor de vragen breder zijn of dieper liggen. Er is meestal meer tijd nodig om tot verandering te komen en de oplossing is dan ook beter geworteld.