Welkom‎ > ‎Wat heb ik te bieden‎ > ‎

Systemisch werken

Elk mens maakt, vanaf conceptie, deel uit van verschillende systemen. Je lichaam is een systeem, het systeem tussen moeder en foetus, het gezin waarin je wordt geboren, je relaties, school en werk etc. De krachten vanuit deze systemen beïnvloeden de mens onbewust in wat hij doet en wat hij is, er ontstaan patronen. Een beeld krijgen van het systeem, werkt verhelderend en kan zelfs op onbewust niveau leiden tot antwoorden c.q. oplossingen en inzichten. Het ontdekken van je eigen plek in het geheel en het waarderen ervan leidt tot begrip en erkenning. Hierdoor worden blokkades opgeheven en ontstaat er kracht en flow. Met deze werkwijze leren cliënt en ik te begrijpen wie cliënt is en vanuit welke innerlijke structuren hij/zij handelt. Jouw traject, na het intakegesprek, begin ik dan ook met het genogram. Hiermee wordt de familiedynamiek visueel inzichtelijk gemaakt waardoor je jouw patronen al ziet en hoe die zich verhouden in jouw
hier-en-nu situatie.